Startsida > Nyfiken på Gud? > Betraktelser > Löftet uppfylls - var glad!
Löftet uppfylls - var glad! PDF Skriv ut Skicka sidan

Det är många löften som ges inför julen. Löften som det knyts stora förhoppningar till. Många av de människor som kommer till vårt land idag upplever att de har fått löften om att komma till ett land med stora friheter. Framförallt tror jag man drömmer om ett land där det råder fred. I stor kontrast till det helvete av krig och fattigdom man känt sig tvingad att fly från.

 

Alla förväntningar vi människor har uppfylls inte så som vi önskar. En del rent av grusas helt, medan andra visar sig vara för försiktiga – det blev så mycket bättre än vi vågat hoppas!

När Jesus föddes till jorden uppfylldes ett gammalt löfte som många hade knutit stora förväntningar till. Messias skulle komma som folkets och landets befriare från ockupation, ofrihet och rädsla. En gudasänd Frälsare, med andra ord.

 

När änglarna kommer till herdarna på Betlehems ängar säger de:

"Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren”. (Luk 2:10-11)

 

Jesus uppfyller allas förväntan mer än väl även om vissa missförstår honom. Han för ner Guds rike på jorden så att det blir möjligt att leva ett helt liv redan här och nu tillsammans med honom. Tyvärr ser vi det inte helt och fullt just nu, men du och jag kan vara Jesu medarbetare och för några som kommer i vår väg bli uppfyllelsen av deras hopp och dröm om ett liv utan krig, fattigdom och rädsla. Jesus har uppfyllt alla Guds löften om beskydd och gudomlig närvaro varje dag. Låt oss dela med oss av detta underbara – både när vi firar högtid och går i vår vanliga vardag.

 

 

När vi ger vidare uppfylls ytterligare ett gudomligt löfte: Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. (Joh 15:10-11)

Senast uppdaterad den Lördag 28 november 2015 19:22
 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 39 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp