Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Det lilla kan bli hur stort som helst
Det lilla kan bli hur stort som helst PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune Andréasson   

Det lilla kan bli hur stort som helst

Predikotext: Matt 13:31-33

Vem skulle kunna ana, utan att veta, att ett litet torrt frö en dag kan bli ett jätteträd? Vi har väl alla fascinerats över detta någon gång i alla fall.

Tänk vilken utvecklingspotential det finns i det här lilla, bruna fröet som vi knappt lägger märke till!

Och vår egen början är heller inte så iögonfallande vad beträffar storlek. Inne i livmoderns mörker smälter två små celler samman. Osynliga för ögat, men fotografen Lennart Nilsson, som dog i förra veckan, har gett oss fantastiska bilder på det här skeendet. Och fast det bara är två små celler från början så finns i dem lagrat allt det som är en människa! Från det ögonblicket cellerna smälter samman och börjar dela sig är det i princip bara tillväxt som det handlar om – alltså tillförsel av den näring och energi som behövs.

Ja, skapelsen och själva livet är förunderliga i sin utformning.

Även om vi lär oss mer och mer om samband och funktioner.

Om gener och partiklar, så kan vi nog aldrig förstå livets djupaste hemlighet. Den är förbehållen Skaparen själv vilket på något sätt också antyds i 1 Mos 3:22,24b: Herren Gud sade: "Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid." ... och han satte keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.

Jag tror detta är en stor välsignelse, eftersom vi människor är rätt dåliga på att hålla vår kunskap inom rimliga ramar och använda den för det goda och allas bästa.

Jesus använder bilden av ett litet frö när han vill berätta om en del av Guds rikes hemligheter. Riket som finns mitt ibland oss men ändå är tämligen osynligt för många – ja, kanske de flesta!? Det rike som en gång när tiden är inne ska uppfylla hela jorden med rättfärdighet.

Men riket kommer in i världen och växer fram på samma hemlighetsfulla sätt som du och jag växte till i våra mödrars inre.

Jesus föds och växer upp i ett avskilt hörn av världen.

Några få blir uppmärksammade på att han kommit: Elisabet, Marias släkting. Ett gäng enkla herdar, några långväga stjärntydare och gamlingarna Hanna och Symeon i Jerusalems tempel. Så mycket mer uppståndelse blev det egentligen inte när Han som är världens ljus, skapare och frälsare låter sig födas hit till jorden som människoson.

När Jesus 30 år senare kliver ut i offentligheten är han också ganska hemlighetsfull med vem han är och vad det egentligen ska bli av hans livsverk. Kanske för att det var så storslaget och svårt att förstå.

Ändå börjar han med att ropa ut: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." (Mark 1:15)

Visst var det några som tog emot budskapet. Anade lite vem han var och började följa honom med förhoppningen att nu skulle freden och friden bli verklighet för Israel och alla ockupationsmakter som terroriserat landet skulle fördrivas för gott.

Men så blev det ju inte! För det fanns en hemlighet som de begrep ännu mindre av – den som Jesus formulerade så här: Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. (Joh 12:24)

Och när Jesu dör och blir begravd, precis som alla oss andra, är det ingen, jag tror jag vågar säga INGEN, som har något hopp kvar som är knutet till Jesus från Nasaret!

Men miraklet sker – Jesus uppstår från de döda och kommer tillbaka men på ett lite annorlunda sätt. Det är precis som med fröet vi lägger ner i jorden – det är till synes något annat som kommer upp över ytan – ändå vet vi att plantan och fröet hör intimt samman. (vi ser det om vi drar upp den!)

Mellan påsken och pingsten fördjupas relationen mellan Jesus och lärjungarna. De blir övertygade om att han lever och är den Messias de ville tro att han var.

Men så försvinner han igen. Han går till sin Far i himlen men lämnar löfte om en Hjälpare som ska göra Jesu undervisning och liv levande och aktuell i alla tider.

På pingstdagen kommer Anden: Kraften, energin, inspirationen och glädjen.

Då börjar fröet som lagts i jorden att växa.

Då börjar den lilla surdegsbiten att påverka den stora mängden mjöl.

den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.( Apg 2:41b)

Så började spridningseffekten och tillväxten av Gudsrikesträdet. Genom förföljelser som snart kom, spreds de kristna ut över länder och kontinenter. Nya grupper av Jesustroende uppstod och på något århundrade var hela den då kända världen genomsyrad av det kristna evangeliet. Från Nordafrika genom södra Europa och långt bort genom Asien.

När Jesus kommer tillbaka i sin stora härlighet på den sista dagen, då ska alla hemligheter uppenbaras. Då kommer det himmelska ljuset att ge en total förståelse av livet och heligheten. För inget kan i längden döljas för det gudomliga ljuset.

Vi kan väl ofta fundera på varför vi ser så relativt lite av den här tillväxten i vårt land just nu. Många församlingar krymper och känslan är att den kristna trons inflytande i samhället marginaliseras mer och mer. På det sättet liknar vår tid här i Europa det samhälle de första kristna mötte. De var inte många men genom den Andens kraft och ljus som de bar med sig, fick de vara med och se hur Gud förändrade både byar, städer och nationer. Vågar vi tro att detta kan hända igen – här hos oss?

Det finns nog inga självklara svar för hur det ska gå till, men kanske är det så att vi också, precis som Jesus och de tidiga kristna och som så många av vårasyskon ute i världen har erfarenhet av. Vi måste våga låta våra egna liv dö för att något nytt ska kunna växa ur den heliga sådd som Herren hela tiden sprider genom sitt ord och sin Ande!

Det är förstås en smärtsam process, men det finns så stora och underbara löften knutna till detta att vi borde vara beredda att anta den utmaningen.

Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det. (Mark 8:34-35)

Och vi är inte varken ensamma eller övergivna i allt detta. Jesus som kom hit som ett litet barn med det himmelska ljuset är med oss.

Guds helige Ande fortsätter att pumpa in sin näring och energi till alla som längtar och öppnar sina hjärtan för honom.

När vi vill vara en del av Guds rike på jorden får vi vara det och kan ha en viktig påverkan på världen. Också när vi själva inte tycker oss se så mycket resultat av det vi gör.

Men med trohet och uthållighet i bön och arbete för Guds rike, så kommer det obönhörligen att växa för att till slut hela världen ska vara genomsyrad av himmelrikets härlighet.

Jesus sade: "Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. (Mark 4:26-28 )

Och Paulus skriver i Fil 2:10-11:… alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. och vidare i 1 Kor 15:28:

Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt. – ja, allt blir till slut genomsyrat och inneslutet i Guds kärlek, ljus och liv.

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 10 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp