Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Kampen mot ondskan
Kampen mot ondskan PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune Andréasson   

Kampen mot ondskan

Du kan inte öppna en dagstidning. Se på ett enda nyhetsprogram utan att du möter rapportering om hur ondskan härjar på olika sätt i världen. Vi översköljs av nyheter om krig, gänguppgörelser, stöldturnéer och skadegörelser.

I princip verkar det inte finnas några skyddade zoner där inte ondskan tränger sig in och gör livet svårt och ofta outhärdligt för många människor. Knappast några arbetsplatser och skolor eller ens familjer är fria från mobbning och förtryck av olika slag. Näthatet och trakasserierna når in överallt.

Vill man, så kan man också säga att det här var väntat och precis som bibeln förutsagt att det ska bli i den sista tiden. Bl.a. i Rom 1:30-31 kan vi läsa om den dagsaktuella situationen: Människorna [ De] skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. (Rom 1:30-31)

Det finns många texter som på ett kusligt sätt beskriver det världsläge vi har idag.

När det då ser ut som det gör, är det alltför lätt att tappa modet och hoppet och bara försöka avskärma sig så mycket som möjligt och hoppas att just jag och vi ska slippa drabbas av eländet.

Det är nog en mycket mänsklig strategi och reaktion, men den leder till att egoismen stärks ännu mer – Jag har nog av mig och mitt! - och de som drabbas av ondskan lämnas åt sitt öde.

Jag antar att vi alla som är här inte tycker att det är en bra idé att gömma sig och bara låtsas som att det onda inte existerar.

Som kristna och Jesu efterföljare i världen har vi viktiga uppgifter att föra ut Gudsrikets principer och sätt att leva.

Jesus ger oss en radikal utmaning till det här livet i Bergspredikan där han säger: jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom….

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. (Matt 5:39,43-45a)

Det som händer i vår värld idag är inte direkt i linje med Jesu utmaningar. Världen runt läggs allt mer pengar och forskning på hur man med vapenmakt ska kunna bekämpa terrorgrupper och utsedda fiender. Man sätter upp dyrbara robotlinjer och övervakningssystem. Murar och stängsel byggs – både politiska och fysiska för att hålla olika grupper av människor skilda från varandra.

Resultatet av allt detta är lätt att se: misstänksamheten och våldet ökar. Ekonomin i många länder kollapsar och människor far mycket illa som spelpjäser i en smutsig tävling om makt och naturtillgångar som några få rika länder och företag ägnar sig åt.

Dessutom förstärks rädslan hos allt fler och allt som verkar främmande stämplas som farligt och icke önskvärt.

Inte undra på att enskilda och folkgrupper som marginaliserats och stängts ute från all normal medmänsklig samvaro och ekonomi reagerar och gör uppror!

Men vad kan vi göra?

Är det ens möjligt för oss att på något vis påverka den värld vi lever i?

Cynism, uppgivenhet och att möta våld med våld är i vilket fall det sämsta man kan göra.

Jag tror det är viktigt att ställa frågan som många bär som en påminnelse runt handleden: WWJD? =Vad skulle Jesus ha gjort?

Ja, vad skulle Jesus ha gjort?

Vad gjorde han och vad vill han att vi ska göra?

Det mest utmanande som Jesus säger är ett av de sju orden vi hör honom uttala när han hänger på korset: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör." (Luk 23:34a)

Jesus kan många gånger verka skarp och hård i sina uttalanden men det är när rätt och rättvisa åsidosätts och människor som redan är svaga drabbas. Sanningen är inte alltid behaglig men den är befriande. Därför säger han att sanningen ska göra er fria,… men det kan samtidigt innebära motstånd från dem som inte vill att det som är sant ska komma fram.

Men den som värnar om sanningen och vill leva efter den behöver inte hitta på en massa lögner eller bortförklaringar utan kan stå fast vid sitt ord!

Paulus skriver i Jesu anda i Rom 12:14,20: Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte…. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.

Det är handfasta råd i att behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Människor och stater kan på olika sätt värja sig mot våld och aggressioner. Med vapen eller andra medel.

Men man har konstaterat att det enda som en militärmakt inte är särskilt väl rustad för att möta är omotiverad kärlek! Där räcker inte varken anfalls- eller försvarsstrategierna till, så länge det finns en levande människa i uniformen.

Kärleken, precis som solens värme, tar sig förbi de högsta och mest sofistikerade försvarslinjer. De glödande kolen på fiendens huvud väcker insikt om att det kanske finns andra vägar att lösa konflikter på än genom att döda sin motståndare.

Tyvärr har vi människor någon sorts inbyggda reflexer att omedelbart ge igen med samma mynt. Vi ser det redan hos små barn. Men bibeln varnar oss för att falla undan för de reflexerna och i stället tänka efter vad som är rätt och kan leda till en återupprättad och förnyad relation med den konflikten gäller. Det bör dessutom ske så snart som möjligt och Jesus varnar oss för att bära på och odla konflikter.

Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. (Matt 5:23-25 )

Paulus skriver: Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. (Ef 4:26) och i Ps 4:5 står det: Upprörs ni, så synda inte. Säg där ni ligger på er bädd: "Var stilla!"

Tålamod, eftertanke och självkännedom är bra egenskaper att be om och eftersträva för att vi ska kunna stå emot och hindra ondskans utbredning. Både i det lilla nära och stora globala sammanhanget.

Men som kristna och Guds barn har vi också andra tillgångar och krafter till vårt förfogande.

Bönen i Jesu namn är, som vi vet, oerhört kraftfull. Därför är det en stor välsignelse att veta att det finns människor över hela jorden som vigt sina liv åt ständig bön. Människor som bär mänsklighetens glädje och nöd inför Guds ansikte i aldrig upphörande lovsång och bönerop.

Där får även vi vara med fast vi kanske inte orkar be hela tiden. Men då kan vi veta att det finns andra som gör det.

Och kanske viktigast av allt – den helige Ande ber tillsammans med oss på ett sätt som vi själva inte förmår.

På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, (Rom 8:26)

Tillsammans med och vägledda av den helige Ande blir faktiskt det till synes omöjliga möjligt. Anden ger oss mod och fantasi att älska och betjäna också i situationer när det mänskligt sett är otänkbart.

In i vårt hjärta viskar också Anden att vi är älskade och beskyddade av honom som gav sitt eget liv för att hela världen ska få liv genom tron på honom.

Anden påminner oss ständigt om Jesu ord och närvaro. Att den som håller sig intill Jesus inte behöver vara rädd varken för mörker eller ondska för Jesus sa själv: I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen." (Joh 16:33b) och Johannes skriver: …alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. (1 Joh 5:4)

Och inte minst 1 Joh 4:4: … ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen.

Ja, om vi medvetet och dagligen ikläder oss Guds vapenrustning som vi hörde om i inledningsordet kan vi med frimodighet gå ut i världen och gör alla de goda kärleksgärningar som Gud har i beredskap för oss.

Och vi kan göra det i den trygga förvissningen att Jesus är med oss. Han lämnar oss aldrig ensamma och vi får lita på hans löften så som Paulus skriver i Rom 8:38-39: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Senast uppdaterad den Onsdag 22 mars 2017 13:59
 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 23 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp