Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Jesus kommer tillbaka
Jesus kommer tillbaka PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune Andréasson   

Jesu återkomst – uppståndelse, dom, nya himlar och en ny jord

Predikotext: 1 Kor 15:22-28

Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. [23] Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. [24] Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, [25] ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. [26] Den siste fienden som förintas är döden, [27] ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. [28] Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.

Yttersta dagen en glädjedag bliver för dem på Jesus, vår Frälsare tror. (PS 744:1)

Så börjar PS 744 som ger uttryck åt den kristna trons djupa förvissning att för den som här i tiden lagt sitt liv i Jesu händer blir det ingen fällande dom. (Rom 8:1)

Nej, domens dag blir en frikännandets, glädjens och den eviga frihetens dag för alla fångar. Dagen då livet börjar på nytt och vi får höra den himmelske Kungen säga: 'Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. (Matt 25:34b)

Hela 1 Kor 15, där predikotexten är hämtad, handlar om uppståndelsen från de döda och det som förväntas hända när Jesus kommer tillbaka till jorden för att på ett fullkomligt sätt upprätta Guds rike. Skapa en ny värld där rätt och rättfärdighet råder. Ja, där allt ont slutgiltigt är borta och Gud är allt överallt.

Tiden det handlar om är den underbara framtid som profeterna i GT såg fram mot i sina syner.

Det är Dagen som Uppenbarelseboken så tydligt pekar på att vi ska göra oss beredda att möta, så att den inte kommer över oss som en ovälkommen tjuv.

Dagen som kommer med ett ljus som både förskräcker och fyller med glädje. Glädje för dem som känner igen och hälsar sin Befriare och rädsla hos dem som inte velat ta emot den gudomliga kärlek som erbjudits genom tron på Jesus som Guds son.

Profeten Malaki uttrycker detta på följande sätt: Ja, dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som handlar orätt bli till halm, och dagen som kommer skall förbränna dem, säger Herren Sebaot. Varken rot eller gren blir kvar. Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom. Då skall ni slippa ut, som kesande kalvar ur kätten. (Mal 4:1-2) Visst är det en härlig bild!!

Den yttersta dagen, eller bara Dagen, som den också benämns, är förknippad med många förhoppningar och tyvärr samtidigt så mycket spekulation.

Vi är ju av naturen nyfikna och vill veta hur det ska bli. Helst vill vi veta allt på en gång och gärna i förväg. Det märker vi inte minst i nyhetsrapporteringen. Det som har hänt är inte lika intressant som att spekulera i det som kanske ska hända. Det skapar intresse och nyhetsvärde!

Det här gäller förstås även den gudomliga tidsplanen för när Jesus ska komma tillbaka som kung i Guds rike och den rättvisa domen över ondska och djävulskap ska avkunnas.

Vissa saker får vi veta genom bibeln.

Annat hålls hemligt eftersom vi inte skulle ha någon verklig glädje av att veta. Bl.a. när Jesus kommer – det är en väl dold himmelsk hemlighet.

Likaså vår egen dödsdag som ju på ett sätt är vår yttersta dag då vi får tro att vårt möte ansikte mot ansikte med Jesus sker.

Men det finns också mycket som vi genom Ordet och tron kan veta om den sista tiden och dagen.

- Ondskan och mörkret kommer att tillta ju närmare ljusets dag vi kommer. Därför uppmanas vi som vill vara Jesu vänner att hålla ut. Att vara trogna mot Honom och inte ge upp vår frimodighet även om det ser mörkt ut. Jesus säger: Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. (Upp 3:11)

- Människans aktivitet på jordytan åstadkommer mer och mer skada på miljö och livsbetingelser som i sin tur framkallar naturkatastrofer med allt vad det får för konsekvenser för jordens invånare.

- Gudsfolkets uppgift är att be för jorden och göra livet så drägligt som möjligt för så många som möjligt. En stor utmaning, men ändå möjlig, om vi tar vara på tillfällena vi får och räknar med Guds hjälp och kraft. 'Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.'

(Matt 25:40)

Bibeln ger oss också många hoppfulla tecken på att frihetens dag är i antågande.

Det viktigaste av alla dessa är Jesu uppståndelse från de döda. Lika sant som att alla dör genom vårt släktskap med Adam (Mänskligheten), lika visst ska alla som tillhör Jesus uppstå med honom. Han var den förste – och hittills den ende. Sedan vi människor i tur och ordning. ... i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. (1 Kor 15:23-24a)

I samband med den generella uppståndelsen ska hela historien sammanfattas och nya himlar och en ny jord skapas.

Fram till dess kommer kampen mellan ont och gott att pågå. Inte bara i den fysiska världen och inom oss var och en, utan också i den andliga, utkämpas en kamp. Ett slag som dock är ojämnt så till vida att segraren redan är utsedd. Jesus har genom sin frivilliga död och uppståndelsen från de döda i grunden besegrat både djävulen och döden, även om de fortfarande kämpar i sina dödsryckningar.

När Jesus kommer tillbaka blir allt detta synligt för alla och det onda är inte bara bundet utan förintat. I Uppenbarelseboken beskrivet med den drastiska bilden av den brinnande sjön:

Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten, och de skall plågas dag och natt i evigheters evighet. ...

Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. (Upp 20:10,14)

Men för den som är trogen sin Frälsare och håller fast vid tron ända tillslutet är Jesu ankomst det mest efterlängtade och underbara av allt.

Det är dagen då rättvisa ska skipas.

Det är ögonblicket då livet ska återuppstå i en helt ny gestalt. Paulus diskuterar med sina vänner i Korint bl.a. hur uppståndelsekroppen ska se ut. Så här skriver han:

Nu undrar någon: "Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?" Vilken enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö.

... Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. (1 Kor 15:35-37,42-44)

Detta tillhör det vi varken kan eller behöver veta, utan det får ligga framför oss som en längtan efter något som vi ändå kan ana är så mycket härligare än vi kan föreställa oss.

Paulus säger i 1 Kor 2:9-10: Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.

När det gäller framtiden och Herrens dag har vi inte fått veta allt. Mycket är dolt och omöjligt för oss att förstå. Men vi har fått veta tillräckligt mycket för att våga fästa vårt framtidshopp vid det.

Jesu uppståndelse är det starkaste tecknet som gör att också vi vågar lita på att löftena om en himmel och en värld där rättfärdighet bor är sanna och skall bli verklighet en dag, även för oss som fortfarande lever i begränsningarnas värld.

Löftena hjälper oss att hålla ut.

Det vi fått veta gör oss beredda inför mötet och den gudomliga närvaro och kraft vi får genom Anden hjälper oss att leva för och med honom här och nu.

Leva ett liv i utgivande tjänst för Jesu skull som kommer våra medmänniskor till del.

En tjänst som också kommer att få sin lön den dag Jesus kommer i sin härlighet med alla sina änglar och säger: 'Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,… (Matt 25:34-35)

När Jesus har kommit tillbaka.

Sammanfattat hela skapelsen och historien och lagt allt under sin älskade och älskande himmelske far. Ja, när Gudsriket är det enda som existerar, så ska inte heller någon saknad eller brist finnas kvar. Då är allt fullkomligt och Gud själv har genom sin kärleks makt blivit allt, överallt. Precis som det står i Uppenbarelsebokens 7:e kapitel om de som kommer ur det stora lidandet: De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon."

(Upp 7:16-17)

Vänner! Vilken underbar framtid vi har att se fram emot.

Måtte vi göra allt vi kan för att få vara med i den glädjen och få så många som möjligt med oss in i Guds härlighet.

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 32 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp