Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Den kristna trons hemlighet - Jesus
Den kristna trons hemlighet - Jesus PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune A   

Den kristna trons hemlighet - Jesus

Predikotext:1 Tim 3:16

Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig,

skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna,

vann tro i världen och togs upp i härligheten.

 

Har du tänkt på att när vi firar jul är vi med om att avslöja en hemlighet? En hemlighet som varit dold under lång tid och som bara antydningsvis lyfts fram i ljuset som något som en dag ska bli fullt synligt. Då tänker jag inte på innehållet i de väl förseglade julpaketen.

Profeterna i GT hade till uppgift att på ett förebildligt sätt tala om den kommande hemligheten. De visste att det var någon viktig person de pratade om, men de visste inte när och vem och hur.

 

Genom hela GT löper en tydlig linje med en stegrande uppenbarelse av vad Gud vill och vad som kommer att ske ju längre tiden går. För de allra flesta människor genom historien är detta dolt och omöjligt att förstå, men några är hela tiden bärare av ljuset som hjälper till att hålla förväntan och hoppet uppe om att en dag ska allt bli klarlagt – den gudomliga planen för skapelsen och jorden ska bli möjlig att uppfatta för alla som är beredda att se och lyssna. Alla som öppnar sina ögon för den andliga verklighet som är en realitet mitt i vår materiella värld.

 

Paulus skriver i sina brev förhållandevis mycket om den här hemligheten. Han gör allt han kan för att få sina hednakristna vänner att få syn på den uppenbarelse som han som jude haft tillgång till genom de heliga skrifterna. Han, lika lite som hans landsmän, hade förstått vad det egentligen handlade om, förrän han mötte Jesus på vägen till Damaskus och fylldes av den helige Andes ljus som visade vad det som står i skrifterna betyder. Detta är ju en av Andes viktigaste uppgifter – att förklara för oss vad som står i bibeln och hur vi ska använda det.

 

Men när han väl insåg vem det handlade om blev han desto mer angelägen att berätta. Förklara och visa på vad som var förutsagt och hur det nu hade gått i uppfyllelse.

Det är därför han med stort eftertryck kan skriva till sin vän Timoteus om religionens - eller trons - hemlighet: Han… och vi förstår utan alltför stor tankemöda att den han syftar på är Jesus från Nasaret.

Marias son som föds i Davids stad Betlehem under den stora skattskrivningen under kejsar Augustus tid.

 

Paulus ger oss här en synnerligen systematisk uppställning i kortform över vem Jesus är och hur hans inträde och varande på jorden var, liksom hans återvändande till den himmelska världen efter utfört uppdrag.

 

Jag tänkte att vi i några steg följer Paulus framställning och ser vad han möjligtvis tänker.

Han uppenbarades som jordisk varelse,

Detta är det allra mest sensationella inom alla religioner. Att den Gud som skapat allt och står över allt, själv kommer hit och blir människa som vi. Han låter sig födas av Maria på samma sätt som du och jag. Under mycket enkla former föds han i Betlehem, som visserligen var Josefs släktstad, men som ändå inte var ”hemma” för någon av dem.

Ja, när vi läser om Jesus i evangelierna ser vi att han på alla sätt låter sig begränsas av de mänskliga villkoren.

I mycket få undantagsfall går han vid sidan om naturlagarna.

När han gör det är det för att för sina närmaste visa en glimt av vem han är: Att han också i all sin mänsklighet är Guds son, den utlovade Frälsaren och Messias.

Samma underbara budskap som av änglarna förkunnades för de förstummade herdarna på julnatten: Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.

Just detta var inget som det stora flertalet visste något om under Jesu levnad på jorden. Det var fortfarande en väl dold hemlighet och Jesus sa ofta att ingen fick avslöja det i förtid.

Han ... rättfärdigades som andlig varelse.

När Jesus har fullgjort sitt livsverk och blir dödad tror ju många att nu är det slut. Men eftersom Jesus är den han är, så kunde inte döden behålla honom. Dödens makt ligger ju i synden och Jesus hade inte begått någon synd. Därför blir han också uppväckt till liv på tredje dagen som ett bevis på att han är ren och skuldfri.

Jesu uppståndelse bevittnades ju inte av någon men han visade sig som uppstånden för många under 40 dagar efter påsken.   Detta gav upphov till så många vittnesbörd av trovärdiga personer att ingen någonsin har kunnat motbevisa verkligheten i att Jesus verkligen uppstod med hela sin personlighet och kropp – visserligen med en förhärligad och förvandlad kropp, men dock en kropp som gick att ta på och rent fysiskt känna.

Han ... skådades av änglarna..

Ja, änglar har stor betydelse när vi ser på Jesu liv. De finns där från början till slutet.

Ärkeängeln Gabriel berättar för Maria att hon ska föda Jesus. Änglakören välkomnar den nyfödde i Betlehem.

En ängel berättar för Josef, både att han inte ska vara rädd att ta hand om Maria och barnet, och att de måste fly undan Herodes.

När Jesus våndas i Getsemane inför sin död kommer en ängel och ger honom styrka.

På påskdagens morgon är det änglar som tillkännager vad som hänt: De frågar de sörjande kvinnorna som kom först till graven: Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått.

Likadant vid himmelsfärden. Då är det en ängel som informerar apostlarna om vad de ska göra och att Jesus ska komma tillbaka en gång på samma sätt som han lämnade jorden.

Han ...förkunnades bland hedningarna,

Detta blev Paulus stora livsuppgift. Att för hedningarna som ansågs stå utanför Guds kärlek och omsorg, berätta att de var precis lika älskade av himlens Gud som vilken jude som helst.

Att Jesus hade dött och uppstått för alla människor och att vägen till himlen därmed öppnats för var och en som i tro tar emot Jesus som Guds son.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh 3:16 )

Vid det som kallas apostlamötet i Jerusalem får Paulus sanktion att föra ut evangeliet till de oomskurna. Vi läser om det bl.a i Gal 2.

I vers 7 står det:... De såg att jag är betrodd med att föra evangeliet till de oomskurna på samma sätt som Petrus till de omskurna -…

Han ... vann tro i världen – Resultatet lät inte vänta på sig.

Den kristna tron spreds som en löpeld över Mellanöstern, Sydeuropa, Nordafrika och ända bort till Indien under en generation. Till slut nådde det oerhörda budskapet även hit upp till mörka Norden och vårt insnöade folk.

Den kristna kyrkan är idag och sedan länge en kraft att räkna med på alla jordens kontinenter och det har aldrig tidigare funnit så många kristna i världen som det finns idag och vi blir fler och fler för varje dag. För oss här uppe i detta sekulariserade hörn av Europa kan det vara svårt att tro, men det är så verkligheten ser ut. Det är säkert därför som kyrkan också får kännas vid en förföljelse som saknar motstycke på oerhört många platser. Sanningens budbärare som sätter ljus på orättfärdigheten har aldrig mottagits med glädje av dem som tycker sig ha något att vinna på att dölja en stor del av verkligheten.

Han... togs upp i härligheten.

Ja, som vi nyss sa, så togs Jesus upp till himlen efter att han gjort allt som skulle göras här på jorden. Genom sin lydnad mot Faderns vilja så har han också blivit satt på den himmelska tronen för att därifrån styra det himmelska rike som han talade så mycket om under sin vistelse här och som han planterar in en del av i varje troende människas hjärta. Riket som på många sätt fortfarande är osynligt på jorden, men som glimtar fram här och där när människor med Guds hjälp gör det som är hans vilja – ger vidare den kärlek som han har älskat och älskar oss alla med. Johannes skriver i sitt första brev: Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. (1 Joh 4:11 )

Men en dag ska Jesus också komma tillbaka hit igen och då ska han upprätta sitt gudomliga rike med fred och rättvisa för alla.

Det är en dag som vi får se fram mot med stor tillförsikt och glädje. För vi behöver inte tvivla på att det ska ske, för allt det som Gud har lovat har han intill idag visat sig kunna hålla. Därför tror vi också att detta slutliga ska bli en verklighet uppenbar för alla.

Då, när Jesus kommit tillbaka, är alla hemligheter avslöjade. Då behöver vi inte undra mer utan då är allt frid, fröjd och gemenskap genom den helige Ande.

Tyvärr är sanningen om Jesus inte tydlig för alla än. Därför har vi som fått hemligheten uppenbarad för oss ett så viktigt uppdrag i att berätta om Jesus. Vittna om honom som vi har mött och fått förmånen att lära känna. Inte bara som någon som levde i det heliga landet för länge sedan, utan som lever och verkar i våra hjärtan idag.

Genom att han har gett sin Ande till alla som satt sitt hopp till honom kan vi mer och mer förstå vem han är och vad han vill.

Och syftena med detta är två: att vi själva ska bli räddade och få leva i Guds glädje och gemenskap här och nu och i evigheten

och att vi medan vi är här, ska dela med oss av de glada nyheterna till dem som finns i vår närhet.

Det är vårt heliga uppdrag att i ord och handling visa vem Jesus är och att varje människa är älskad och föremål för Guds djupa längtan att dra alla till sig för att hemligheten i den kristna tron inte ska förbli en hemlighet utan öppna upp nya världar av ljus gemenskap och glädje för alla jorden inbyggare.

Precis så som änglarna sa och sjöng på natten då Jesus föddes:

...ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren….  "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." (Luk 2:10-11,14)

Detta är julens stora och underbara budskap!

Låt oss ta in det i djupet av våra hjärtan och låta glädjen över det flöda ut till alla de medmänniskor vi möter som behöver ljus, glädje och befrielse i Jesus Kristus.

Den som tror på mig, sa Jesus, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger." (Joh 7:38 )

 

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 9 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp