Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Herrens tjänare är sänd till alla folk
Herrens tjänare är sänd till alla folk PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune A   

Herrens tjänare är sänd till alla folk

Predikotext: Jes 49:6

Herren säger: Det är inte nog att du är min tjänare,

som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels

överlevande, jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,

för att min räddning skall nå över hela jorden.

Jul och nyårshelgerna har mött oss med evangeliets ljus och glädje på det allra mest underbara sätt.

Vi har mött änglasång och stjärnljus över Betlehem.

Vi har påmints om det namn som står över alla andra namn – namnet Jesus som gavs till barnet som föddes av Maria eftersom han skall frälsa sitt folk från deras synder. (Matt 1:21b)

Det är han som av profeterna förutsagts skulle komma för att befria Guds folk från deras synder, vanära och skam. Ja, från allt det som man utsatts för av olika fiender genom århundradena.

Och Jesus är verkligen den Messias som utlovats.

Allt som berättas om hans verksamhet visar klart och tydligt det som också rådsherren Nikodemos sammanfattar i orden: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom." (Joh 3:2)

Det fanns en stark självmedvetenhet hos det judiska folket kring detta att vara Guds utvalda folk. En medvetenhet som med tiden hade blivit både starkare och snävare. När man läste skrifterna kunde man inte riktigt se hela vidden av det uppdrag som var tänkt, varken för dem eller för den kommande Messias. Man var helt enkelt så inställda på att Messias uppdrag i världen var att uppfylla den judiska lagen. Återupprätta sitt eget folk till världshärskare som på kung Davids tid och se till att straffa alla de som genom tiderna förfördelat, hatat och förföljt Guds egendomsfolk.

I de sista verserna i Jesaja 49 kan vi läsa:

Så säger Herren: Ja, fången skall ryckas från den starke, bytet räddas undan den grymme. Jag skall strida mot den som strider mot dig, jag skall rädda dina barn.

Dina förtryckare skall äta sitt eget kött och blod, berusa sig som på vin. Då skall allt levande inse att jag, Herren, är den som räddar dig, att Jakobs Mäktige befriar dig. (Jes 49:25-26 )

Men om vi tillåter oss att läsa profeternas ord med hjälp av NTs vittnesbörd om Jesus, så framträder en bild som är betydligt mer nyanserad och breddar det uppdrag som Guds Messias har.

Den utlovade frälsaren ska komma, inte bara för att upprätta sitt eget folk, utan hans uppdrag sträcker sig betydligt längre än så.

Guds kärlek och frälsning är tänkt att nå till alla jordens folk och det är ingen hemlighet ens i GTs texter och tid.

Jesus själv gör det tydligt när han säger: Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. (Joh 10:16)

Vid flera tillfällen går Jesus rent fysiskt in i det som kallas hedningarnas område, dit ingen rättrogen jude frivilligt begav sig och han uttalar vid möten med människor av icke-judisk börd att hos dem ser han en stark tro. Bl.a. om den romerske officeren som kommer och ber för sin slavs liv: Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: "Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.

(Matt 8:10)

Jesajatexten jag läste i början är också den hämtad från det 49e kapitlet - men från dess början. Texten är ett starkt vittnesbörd om att Guds kärlek inte är begränsad.

Att Gud inte nöjer sig med att rädda ett folk utan hans hjärta blöder för hela hans älskade mänsklighet. När han utvalde Israel – ja, från början bara Abraham – var det för att de skulle bli ett vittnesbörd inför alla andra folk om Guds storhet, skaparmakt och kärlek. I Jes 42:1 läser vi – och de här orden är en Messiasprofetia: Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken.

Det är det här som genom tiderna inte blev som Gud tänkt och därför lovar han att sända Befriaren. Det är om honom som Paulus säger när han talar till både judar och hedningar i Antiokia i Pisidien: Ty så har Herren befallt oss: Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns." (Apg 13:47 )

Det Paulus säger är ett direkt citat från versen vi läste i början. Ett tecken på hur Anden har upplyst juden Paulus om vad som faktiskt menas med det som profeterna sagt.

Och det är ju det som Anden gör i samband med pingsten: öppnar lärjungarnas ögon så att de ser vad som står om Messias i de heliga skrifterna och de förstår att allt detta pekar fram mot och vittnar om den Jesus som de lärt känna.

Profeten Jesaja fortsätter att profetera om den kommande Frälsaren.

I kap 60:3 står det: Folken skall vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång.

Det är ett universellt budskap som proklameras. Inget folk och ingen individ är ställd utanför möjligheten att få kontakt och gemenskap med Livets Gud, utan alla är föremål för Guds omsorg och längtan. Med profetens ord säger Gud själv: Vänd er till mig, folk från hela jorden,

så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns. (Jes 45:22)

Jesus sa så här till de skriftlärda n är de undrade vem han egentligen var: Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, (Joh 5:39)

Vi har alltså, som vi kan se, många vittnesbörd genom hela bibeln som visar att frälsningen och Guds kärlek gäller alla folk och språk.

Därför är det så angeläget för oss som har fått nåden att lära känna Jesus och fått ta del av den gudomliga kärlek som förlåter och renar från all synd, att vi för detta underbara budskap vidare.

Fortfarande finns det många som inte har hört det glada budskapet om att det finns en älskande Gud. En Gud som gett sitt eget liv för att vi ska kunna få del av hans eviga liv.

De finns nära oss. Vi möter dessa människor varje dag i vår vardag.

Men de finns också långt bort. Också dit vill Herren att evangeliet ska höras. Att Frälsaren har kommit till jorden och vill tända hoppets ljus i alla människors hjärtan.

Det är därför vi, tillsammans med många andra i våra kyrkor samlar in pengar, ber och ger vårt stöd på olika sätt för att de som har kallelsen att förkunna budskapet i Asien, Afrika eller Latinamerika ska kunna göra det. Det gäller både inhemska medarbetare och andra som kommer t.ex. från Sverige och är utsända av de kyrkor vi samarbetar med som församling.

Om en liten stund vi får höra lite mer om delar av det arbete som vi får vara med och stödja och sedan får vi också ge vårt ekonomiska bidrag till det här arbetet i vår offergång, samtidigt som vi bär fram våra förböner för missionen, var den än bedrivs. En bön om att Herrens ljus ska tändas i allt fler hjärtan och så besvara Jesu egen bön och längtan när han ber: Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann! (Luk 12:49)

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 62 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp