Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Predikan på bibelns dag
Predikan på bibelns dag PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune A   

Predikan på bibelns dag

Predikotext: Rom 15:4

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.

Vi kan ha många olika förhållanden till bibeln.

Det kan skifta från tid till annan och bero mycket på hur vår livssituation ser ut.

När vi var små kanske vi hade någon som berättade bibelns spännande berättelser för oss. Antingen hemma, i söndagsskolan eller för den delen i den vanliga skolan.

Själv minns jag söndagsskolans flanellograf och sandlåda som intressanta. Hur tant Ester satte upp figurerna som bildade exotiska miljöer med palmer, kameler, och platta hus. Miljöer som gav fantasi och liv åt människorna som kom gående där genom Jeriko och Nasaret.

Hemma läste jag en seriebibel med GTs böcker som också gav berättelserna liv och bilder som fortfarande sitter kvar i minnet. Bilder som på olika sätt har justerats och förstärkts när jag själv gått eller åkt omkring i bibelns land och mött miljön och människorna där.

Så småningom blev den vanliga bibeln den naturliga läsningen. Inte minst de nya översättningar som kom i strid ström under 1960 och 70-talen.

Att sedan, under ett helt arbetsliv ha fått ägna sig åt bibeln och dess oändligt rika innehåll har varit en oerhörd förmån.

Samtidigt ska i ärlighetens namn sägas att det inte alltid har varit eller är lätt att läsa bibeln som man skulle vilja. Att det blir så regelbundet som man kanske önskar. Att läsningen får den verkan som den skulle kunna ha i det egna livet.

Det finns en risk när man som jag har bibelordet som arbete att det är svårt att läsa bara för sin egen uppbyggnads och utmanings skull. Det är så lätt att det blir funderingar om hur man ska kunna utlägga och föra detta vidare till andra på ett begripligt och meningsfullt sätt, i stället för att det ska få tränga sig in bakom det egna livets fasad för att förvandla och fördjupa min egen relation till Jesus. Det behöver inte vara en motsättning i detta, men risken är ändå uppenbar för många av oss.

Det här problemet lyfter både Jesus och Paulus upp i sin undervisning. Jesus när han anklagar fariséerna för att inte handla som de lär och Paulus skriver i Rom 2:19-21a: Du tror dig om att vara en ledare för blinda, ett ljus för människor i mörker, en fostrare för oförståndiga, en lärare för omogna - du äger ju kunskapen och sanningen i lagens gestalt. Du undervisar alltså andra men inte dig själv.

Det betyder i mina öron att Ordet inte får bli – i alla fall inte bara – ett arbetsredskap utan det vill vara en färdkost och en källa till tro och liv för den som vill vara en Jesu lärjunge här i världen. Precis som Johannes skriver i avslutningen av sitt evangelium om syftet med det han förmedlat: Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. (Joh 20:30-31)

I bibeln hittar vi allt vi behöver för att få veta tillräckligt om Gud fadern, Jesus och den helige Ande för att kunna ta emot budskapet i tro. Evangeliet är så tydligt och ”enkelt” framställt att minsta barn kan omfamna det. Det behövs inga djupa teologiska utläggningar eller filosofiska hårklyverier för att få del av frälsningen och nåden som erbjuds den som tar emot Jesus i sitt hjärta.

På samma gång är det ju så att livets början kan vara ganska okomplicerad. För att komma vidare och växa behöver vi tillägna oss mer än det som är den första ingången i trons värld.

Det kanske inte håller i längden att bara ha flanellografbilderna av Jesus eller det heliga landet för att det kristna livet ska utvecklas och fördjupas till ett sant lärjungaskap. Till en efterföljd i Jesu fotspår som får konsekvenser för vardagens alla val och handlingar.

Därför finns också så mycket mer i bibeln än de fantastiska berättelserna om Jesu liv. Vi får inblick i det profetiska ordet både i gamla och nya testamentet. Utsagor som avslöjar en verklighet som inte alltid syns på ytan utan ligger som en underström i tillvaron. Den finns i det andliga livets pulsådror som undandrar sig insyn från alla utom den som är ledd av Anden och har fått sina andliga ögon öppnade.

Om detta skriver Petrus så här i 2 Pet 1:20: ...framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand.

Men den helige Ande som har tillgång till alla himmelska hemligheter kan förklara och uppenbara det vi behöver veta i rätt tid. Historien är full av exempel där Guds Ande visat på vägar och kommande skeenden som inte varit möjliga att se med vanligt tänkande.

Detta sker ibland genom drömmar. Nu och då genom syner.

Ofta genom att ord ur bibeln lyfts fram och blir ”lysande” eller att någon person kommer med en hälsning som den själv kanske inte alls vet vad det kommer att betyda för mottagaren.

Paulus skriver i versen vi läste förut om uthålligheten som Skriften ger. En uthållighet som ska hjälpa oss att bevara vårt hopp. Hoppet är en av de väsentligaste ingredienserna i ett mänskligt liv. Den dagen en människa slutar hoppas är det snart ute med henne. Då försvinner livslusten. Då blir allt likgiltigt och man kan göra vad som helst, för det spelar liksom ingen roll.

Tyvärr är det detta som händer med många ungdomar idag och som därför kan leva rövare hur som helst utan att själva reagera nämnvärt. För livet kan inte bli mer meningslöst än det redan är. Om jag lever eller dör. Är ute på gatan eller sitter i fängelse har ingen betydelse, för det finns ändå ingen framtid för mig i det här samhället.

Som kristna har vi anledning att hysa ett starkt hopp. Inte bara om en meningsfull tillvaro här och nu – för det kan verkligen skifta. Framförallt har vi en framtid tillsammans med Jesus som är utlovad och förutsagd i bibeln. En ljus framtid i Guds fullkomliga rike som vill ge oss mod och kraft att här och nu leva det liv som en gång helt och fullt ska bli vårt i evigheten.

Om detta hopp skriver Hebr författare: Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och säkert och når innanför förhänget,…

(Heb 6:19)

Det utlovas dock ingen enkel väg fram till detta mål. Jesus är väldigt tydlig med att vi som hans lärjungar får räkna med att få samma bemötande och behandling som han fick.

Miljontals syskon utöver världen upplever detta varje dag – de ifrågasätts och förföljs för sin tro på och bekännelse till Jesus.

I Uppenbarelseboken understryks det gång på gång att bara den som håller ut till slutet och inte ger upp sin bekännelse kommer att få den himmelska segerkransen.

Därför behöver vi all den kraft och uthållighet som Ordet och Anden kan ge oss.

Vi tar emot det genom att läsa, begrunda, lyssna och be över vad Ordet har att säga till mig och oss här och nu.

Men det vi också upptäcker när vi tränger in i Ordet och det får ta plats i vårt hjärta, är att det förmedlar så mycket tröst.

Tröst till sörjande. Tröst till de ensamma.

Tröst till flyktingar och till alla som förföljs för sin tros skull.

Psalmförfattaren skriver: När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. (Ps 94:19 )

Vad handlar denna tröst om?

Är det att någon tycker synd om mig? Nej.

Däremot återkommer gång efter annan löftena om att Herren aldrig överger den som lagt sitt liv i hans händer. Det finns inget, varken i himlen eller på jorden som kan slita Guds barn bort från honom. Jesus säger: Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. (Joh 10:29)

När du döptes till Kristus gav du ditt liv till honom. Han tog emot dig och gav sitt löfte att alltid bevara dig i sin gemenskap. Herren säger om de sina: Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten. (Sak 2:8b)

Tänk att ha den som har all makt i himmel och på jord som sin beskyddare! Det är verkligen en tröst värd namnet när livet inte blir som vi hade tänkt oss.

Till sina vänner i Thessalonike skriver Paulus: Ge nu varandra tröst med dessa ord.(1 Thess 4:18 )

Jag tror att vi vågar generalisera en hel del och säga att bibeln har ett otroligt tröstande budskap till den som tar emot det som en hälsning från Gud själv. Som vågar se hur Guds kärlek tar sig uttryck i bud, profetior och vittnesbörd om hans aktivitet i skapelsen, i historien och genom Jesus. Om vi tar emot Ordet som Guds uppenbarelse av sig själv och hans goda vilja för oss, blir också de många svåra partierna möjliga att inordna under hans kärlekslängtan eftersom de oftast speglar den ständigt pågående kampen mellan ont och gott.

Men den kampen har ju Jesus vunnit åt oss på korset.

Därför har vi anledning att vara glada mitt i en galen värld.

Därför kan vi hoppas och dela framtidshoppet med alla som tappat sitt hopp om att ens få uppleva en meningsfull morgondag. Därför kan vi ge tröst till dem som sörjer och saknar, eftersom vi själva har fått så mycket av den varan genom vår levande och älskande Frälsare Jesus.

Allt det här och mycket mer finns i Bibeln.

Använd den och ta till dig det som Anden visar dig just idag.

Det andra, det där som du inte klarar av att ta emot just nu kan du lämna till en annan dag. Det finns alltid tillräckligt med andlig näring i Ordet för att vi ska kunna leva som Jesu lärjungar den dag som han har gett oss idag och att vi kan våga se fram mot en morgondag i hans rike då allt som just nu är dunkelt och för oss obegripligt kommer att bli tydligt och uppenbarat.

Ssk-sång: Läs din bibel varje dag. Den ger kraft när du är svag.

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 22 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp