Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Hjälparen kommer till vår hjälp
Hjälparen kommer till vår hjälp PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune Andréasson   

Hjälparen kommer till vår hjälp

Predikotext: Joh 15:26-16:4

 

Hur ser vår beredskap ut? Det är en fråga som på olika sätt aktualiseras i vårt samhälle idag.

MSB går ut med informationskampanjer för hur vi ska klara oss om det blir strömavbrott under en längre tid. Rekommenderar oss att ha lager av mat, vatten och bränsle till sprit/gasolkök som räcker minst en vecka. Hur har du gjort?

Eller tror vi att detta händer inte oss. Tyvärr är det väl så att den infrastruktur vi byggt upp i vårt land och i västvärlden i stort är ytterst sårbar för terror och sabotage av olika slag.

Men vi har ju inte drabbats i någon större utsträckning hittills så varför skulle det hända i morgon?

 

När Jesus håller sitt avskedstal till sina närmaste ger han dem en hel del olika instruktioner för hur de ska förhålla sig och förbereda sig för den tid som kommer. Han är tydlig med sitt budskap för att de ska förstå hur det kommer att bli. De kan inte räkna med att hela tiden gömma sig bakom hans fysiska rygg utan de kommer att möta hot och hat ansikte mot ansikte precis som Jesus har fått göra.

 

Jesus gör ingen hemlighet av att det kommer att bli utmanande att vara hans lärjunge i världen. Mycket snart fick hans vänner märka av det – det gick inte många år innan förföljelsen av de Jesustroende var i full gång och många fick sätta livet till. Bl.a. diakonen Stefanos och aposteln Jakob som några av de första.

Precis innan den text jag läste säger Jesus: Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. (Joh 15:20)

 

Det är en mänskligt naturlig reaktion på den här typen av information att vi blir oroliga och helst vill skjuta den ifrån oss. Försöka gömma huvudet i sanden och låtsas som att det inte är sant. Eller i varje fall att det nog inte kommer att drabba mig och oss.

 

Jesus vet naturligtvis hur vi människor tänker och fungerar och därför bemöter han också oron hos de sina redan från början. Det är inte säkert att trösten uppfattas just då, men så småningom kan de förstå.

Han säger: Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det. (Joh 16:4a )

Att kunna minnas vad Jesus har sagt, gjort och vad han vill med våra liv har mycket tydligt med Anden att göra. Anden som hos Johannes kallas för Hjälparen har flera viktiga uppgifter i relation till oss som tror på Jesus.

Anden:

- påminner oss om vad Jesus sagt och gjort (Joh 16:13)

- förhärligar Jesus – alltså visar på Jesu storhet, makt och kärlek

- ger oss barnaskapsvisshet (Rom 8:16)

- vittnar om Jesus för oss så att vi kan vittna om honom för världen

- hjälper oss i vår bön när vi inte vet hur vi ska be (Rom 8:26)

- lägger de rätta orden i vår mun när förföljelse och hot utmanar. Ord som världen inte kan motbevisa eftersom de är födda ur och av den eviga Sanningen. (Luk 12:11)

 

När Jesus ger sitt tydliga löfte om att Hjälparen ska komma till hans lärjungar ger han också ett konkret uppdrag. Så som Jesus och Anden vittnar om Fadern, ska också vi som kommit till tro på Jesus som Guds son, föra vittnesbördet vidare.

Det är i de sammanhangen som Anden visar sin tydligaste närvaro. När vi står i situationer då vi inte vet vad vi ska säga, göra eller åt vilket håll vi ska gå härnäst – då kommer Anden med sin vägledning och talar rakt in i den situation där vi är.

När man för bort er för att utlämna er, så bekymra er inte för vad ni skall säga, utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun, ty det är inte ni som talar då, utan den helige Ande. (Mark 13:11)

 

Oftast kommer inte Andens tilltal särskilt långt i förväg men heller aldrig för sent. Kanske för att vi ska lära oss att lita på att löftena som ges oss i bibeln är sanna och håller att lita på.

 

Men hur är det med vår beredskap att möta de utmaningar som så många av våra systrar och bröder utöver världen konfronteras med dagligen? Tror och hoppas vi fortfarande att vi ska slippa undan? Känslan är att tonen från samhället mot en kristenhet som är lojal mot Jesus blir allt kärvare även i vårt land.

Vi blir påminda om svåra förföljelser i många delar av världen där kristna rent bokstavligt ger sina liv för Jesu skull. Vi anar ju att några av dem som kommit hit till oss och blivit kristna kommer att mista livet om de skickas tillbaka till sina hemländer.

Vi kan se och höra hur intoleransen mot oliktänkande blir allt tydligare också i vårt lilla hörn av världen.

Även om Jesus lovar att vi ska få den kraft och de ord vi behöver i rätt tid när vi utsätts för förföljelse, innebär inte det att vi inte kan eller ska förbereda oss inför det.

Den viktigaste förberedelsen är att hålla sig nära Jesus.

Bli kvar i honom som är den livgivande vinstocken.

Det betyder att ta emot och bruka hans ord och dela gemenskapen med hans församling för att vara så väl grundad i hans gemenskap som det bara är möjligt. Och då inte bara för att förbereda sig för svårigheter utan minst lika mycket för att ha något av värde att dela med oss av till dem vi möter i vår vardag. Kärlek, omsorg och så långt vi förmår, dela med oss av det materiella överflöd vi har till dem som är betydligt sämre lottade än vad vi är just nu.

 

Våra vänner i Vitryssland, som jag hade förmånen att hälsa på för tre veckor sedan, lever i en situation där balansgången i vad man säger och gör är livsviktig.

Så länge man ger hjälp till fattiga och utslagna som staten inte så gärna vill ta ansvar för, blir man tolererad, men får ingen ekonomisk hjälp. Byråkratin för församlingar och frivilligorganisationer är omfattande och om man inte fullföljer byråkratins regler kommer repressalier som ett brev på posten.

Detsamma gäller om man som evangeliskt kristen försöker engagera sig i politiken – då drabbas man ofelbart av statens misshag.

Inte heller är det möjligt att med ett kristet samvete inneha några högre tjänster i landets administration eller utbildning.

Men oavsett alla svårigheter man ställs inför så är syftet med hjälpen till de fattiga alltid att ge mer än bara ett fysiskt stöd. Man delar alltid frikostigt med sig av Gud ord – både muntligt och i bokform. Vittnesbördet om Jesus och hans kärlek till alla människor, oavsett samhällsställning eller fysiska status, delas frimodigt, och det vittnesbördet är starkt och trovärdigt och kan inte tystas av en propaganda som vill tränga undan Guds tilltal i världen.

 

Vi kan lära oss mycket av våra vitryska syskon och utmanas att verkligen ta tillvara den stora frihet vi har att verka och dela med oss av evangeliet i både ord och handling.

 

En annan del av förberedelsen inför framtiden är att lära sig känna igen Andens röst. Att umgås så mycket med Ordet och Anden att vi inte behöver famla i tveksamhet om det är Andens tilltal eller någon annan röst vi hör.

Detta är naturligtvis grannlaga och inte alltid helt solklart, men med övning och fördjupning i Guds ord kan vi också känna igen Anden, eftersom den alltid talar med samma röst som Jesus och Skriften som helhet.

 

Att Jesus ger oss så tydliga upplysningar och varningar inför framtiden är för att vi inte ska komma på fall. För att vi inte ska släppa taget om honom och det liv som vi fått genom gemenskapen i honom.

Genom tron på Jesus och i dopet till honom är vi födda in i hans liv och blivit levande lemmar i hans kropp i världen.

Där vill han att vi ska vara och bli kvar i hans kärlek för att också vi en dag ska få komma in i hans fullkomliga och eviga himmelska rike.

Det är denna framtidsvision som också Paulus lyfter fram i Rom 8:18 när han säger: Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Så, mina vänner. Låt oss ta vara på den tid och de stora möjligheter vi har just nu att dela med oss av det liv som Herren har gett oss förmånen att få leva. Och samtidigt vara medvetna om att en dag – vi vet inte när – kommer säkert också vår tro och vår tillhörighet till Jesus att utmanas och sättas på prov på allvar.

 

Det är då vi kommer att märka om vi är förberedda och om relationen med Jesus genom den helige Ande är liv eller om det bara är en religiös fasad. Livet som är fött av Anden överlever allt, medan fasaden, hur fin den än ser ut att vara, kommer att falla samman och brinna upp.

 

Jesus hälsar oss: Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. … Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det. och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Joh 16:1,4; Matt 28:20)

 

 

 

 

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 35 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp