Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > FÖLJ MIG! Följ med och se!
FÖLJ MIG! Följ med och se! PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune Andréasson   

FÖLJ MIG! Följ med och se!

Bibeltext: Joh 1:35-46

Ni som har varit på en flygplats har kanske sett att det ibland när flygplanet taxar till eller från startbanan, så kör det en bil framför med en stor skylt där det står: ”FÖLJ MIG”.

Det är en säkerhetsbil som visar vägen vart piloten ska styra det stora planet så att man inte krockar med andra plan.

När planet ska parkera finns det oftast en människa som står med två ”spadar” eller lysande stavar och dirigerar in planet till exakt rätt position. Också en form av följ-mig-instruktion, fast med signaler.

Vi är rätt noga med att tänka på säkerheten i trafik och vid flyget för att så få olyckor som möjligt ska hända. Ibland kan man fundera på hur noga vi är med säkerhetsinformation när det gäller våra liv.

Eller tänker vi att det får var och en klara själv?

Så är det naturligtvis inte.

Blivande föräldrar får någon sorts vägledning hur man kan ta hand om sitt barn.

I skolan finns det lärare som visar och informerar om smått och stort – allt från matematiken till biologins och universums hemligheter.

I kyrkan försöker vi också att vägleda både unga och äldre på vägar som vi uppfattar som framkomliga och så säkra som möjligt för att nå det mål som vi som människor är skapade för att komma fram till en dag – den himmelska och eviga gemenskapen hos Gud, vår Skapare och Far.

Nu är det ju inte vi som står för den viktigaste vägvisningen till det himmelska målet, utan det gör Gud själv. Genom det ord vi har i bibeln och genom Andens direkta tilltal in i våra liv.

Jag tänkte vi skulle titta lite på hur den här vägvisningen kan se ut, och vad det innebär att följa den väg som Herren vill visa oss in på.

Det börjar med en kallelse – Jesus går omkring vid stranden av Gennesarets sjö och ropar till några fiskarpojkar: Följ mig!

Och de började gå tillsammans med honom och fick se och uppleva det som de hoppats på, men kanske aldrig trott att de skulle få vara med om – hur himlen öppnades över dem och Guds rike blev synligt på jorden på ett alldeles nytt sätt.

Vid ett annat tillfälle säger Jesus:

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; (Matt 11:28a)

Och människorna kommer och många får sina liv förvandlade. Upprättade och helade kan de börja leva ett liv befriat från omgivningens fördömanden och förnedrande behandling.

Jesus befriar både från fysisk, psykisk och andlig sjukdom och skapar nya förutsättningar för ett meningsfullt liv.

Ytterligare en annan gång står Jesus i templet och ropar:

"Är någon törstig, så kom till mig och drick. (Joh 7:37b )

Han inbjuder oss att dricka oss otörstiga av Andens levande vatten. Det vatten som skapar liv och uppehåller det liv som en gång fötts.

Och för att ytterligare förstärka och fördjupa inbjudan att komma till honom för att få livets behov tillgodosedda ger han oss sin egen kropp som näring för det andliga livet. Han säger: Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva." (Joh 6:51 )

Den sista inbjudan vi ska påminna oss om just nu är invitationen till den himmelska festmåltid som också kallas Lammets bröllop.

"Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet,... (Matt 22:2-3a )

En av dem, som hörde detta, sade till honom: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Luk 14:15

Ja, Gud inbjuder oss genom Jesus att följa med honom på vandringen genom livet. Han vill vara vår ledare och följeslagare för att visa oss de bästa vägarna för just vårt liv.

Med de kallelser som Jesus och Fadern uttalar följer också ett antal löften till den som hörsammar kallelsen och följer med.

När de unga fiskarpojkarna hör ropet Följ mig! så säger Jesus i samma andetag: ...så ska jag göra er till människofiskare.

Med kallelsen följer alltså ett uppdrag. Men innan det kan genomföras får de möjligheten att leva tillsammans med Jesus. Lyssna på hans undervisning när han berättar om Fadern och den himmelska världen. De får en närhet till Jesus genom att vara tillsammans med honom både dag och natt.

Ja, de får se vem Jesus är och förstår så småningom att han är den ende som är värd att följa och lita på här i världen.

När Jesus inbjuder de som är nertyngda av livet att komma så lovar han att den börda han ber människan att bära är lätt.

Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt." (Matt 11:30)

Jesus går själv in och bär bördorna tillsammans med oss.

Ja, han tar hela bördan på sig när han hänger på korset. Därför kan han också säga att det som blir kvar åt oss är lätt att bära.

Det innebär inte att livet alltid blir enkelt att leva, men när han erbjuder oss det levande vattnet talar han om Anden. Den helige Ande som fyller vår varelse med kraft, glädje och kärlek. Anden som påminner oss om vad Jesus sagt och gjort och som ger oss kraft och de rätta orden vi behöver i situationer när tron och tillhörigheten till Jesus ifrågasätts.

Utan Andens bistånd och kraft är det inte möjligt att följa Jesus, eftersom vi inte kan se Jesus med våra ögon som de första lärjungarna. Men Anden är den som går med oss idag. Bor i våra hjärtan och berättar för oss det vi behöver veta. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. (Joh 14:26)

Genom Andens närvaro kan Jesus vara med oss hela tiden och hans löfte om att han aldrig ska överge eller lämna oss uppfylls av Anden. ... jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:20b)

Men Jesus ger oss också andra löften som vi kanske till att börja med inte tycker lika mycket om. Han säger: Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord, kommer de också att bevara ert. (Joh 15:20 )

Jesus utlovar förföljelse och lidande för den som följer honom.

Det är en del av konsekvensen av att leva med honom som den gudsfrånvända världen inte vill lyssna på, eftersom hans budskap utmanar all själviskhet, självgodhet och intolerans.

Detta är en verklighet som miljontals kristna upplever varje dag i världen just nu. Och detta är inte en överraskning utan en direkt följd av att stå upp för sanning och rättvisa. När Paulus får sin kallelse i Damaskus är det första budskap som Ananias får förmedla till honom just detta: Herren sade till Ananias: "Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han skall föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, och jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull." (Apg 9:15-16)

Lite senare i livet skriver Paulus själv till sina vänner i Filippi:

Ty ni har fått nåden att – ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. (Fil 1:29)

Det är alltså en förmån och ett löfte av Jesus som infrias när vi får lida för hans namns skull. Inte helt enkelt för oss som lever i vår relativt skyddade del av världen, men så viktigt att ha med i tanken inför framtiden. Och vi ska komma ihåg att vi inte är utlämnade åt oss själva. Jesus har lovat det som Paulus skriver i 1 Thess 5:24:

Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

Men det finns ju ytterligare ett löfte knutet till den kallelse som vill få oss att följa Jesus och det är inbjudan till den himmelska festen – eller Lammets bröllop – som det ofta kallas i bibeln.

En himmelsk fest som varar i evighet där allt ont är borta.

Där inget längre skymmer sikten eller kan skilja Guds barn från deras himmelske Far. Då och där är alla behov uppfyllda. Ingen sorg och ingen saknad finns kvar utan allt är fullkomlig kärlek och harmoni.

Det är till denna överdådiga fest Jesus vill samla alla sina trogna och ingen som här i tiden valt att följa honom genom både framgång och svårigheter kommer att vara utestängd från den.

I Upp 3:20-21 läser vi: Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron.

Inte är det konstigt att den som anar vad detta innebär utropar:”Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." (Luk 14:15b)

Men till sist: hur bör vårt gensvar vara på alla dessa kallelser och löften som Jesus möter oss med hela tiden?

För det första handlar det om att vilja gå hans väg. Att faktiskt följa honom där han har gått. Låta sig ledas till platser och sammanhang som han vet att vi både mår väl av men också kan utföra en viktig uppgift på. För våra liv ska ju inte levas bara för oss själva.

Till kallelsen hör uppdraget att leva i trohet mot hans ord och så långt det är möjligt gestalta hans liv genom våra liv. Jesus uttrycker sig faktiskt så radikalt om detta så att han säger att vi ska bli fullkomliga på samma sätt som Gud är fullkomlig.

Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Matt 5:48 )

Vilket i sin tur betyder att målet för ditt och mitt liv som Jesu efterföljare är att bli lik Jesus själv!

 

Genom det liv vi förväntas leva som Guds barn i världen ska vi också leda andra fram till Jesus. Vi läser om hur de första lärjungarna drog med sina vänner till Jesus och sa: Följ med och se! när de undrade vem Jesus var. Andreas tog med sin bror Simon och Filippos ledde Natanael till Jesus.

Vem tar du med dig och presenterar Jesus för?

Vem tar jag med mig?

Viktiga frågor för oss som vill vara Jesu lärjungar och efterföljare idag.

 

Men lika viktigt, ja livsnödvändigt är att själv följa honom som går före och säger Följ mig! När vi gör det, kan vi, precis som det stora flygplanet, komma säkert till exakt den punkt i livet där vi ska vara just för tillfället och en gång också med stor glädje få delta i den stora bröllopsfesten i Guds rike.

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 18 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp