Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Jesus har besegrat döden
Jesus har besegrat döden PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune A   

Jesus har besegrat döden

Predikotext: Joh 11:28-44

Jag vet inte vilken bild du får för din inre syn när vi läser om hur Jesus ropar ut Lasaros ur graven. Min tanke går till Betania utanför Jerusalem och den plats man påstår skulle varit Lasaros grav. Det är en stor grotta uthuggen i berget med en trappa ner, säkert 4 meter under marken.

Där kan jag se Lasaros som en mumie komma klättrande upp ur underjorden. En på ett sätt makaber bild som säkert också skrämde upp dem som var där tillsammans med Jesus, Marta och Maria.

Men samtidigt kan jag höra glädjeropen och se förundran över det som hänt. Lasaros har kallats tillbaka till livet av Jesu ord!

Det de får se den där dagen i Betania är Guds härlighet på ett sätt som ingen förut sett den. Att någon som varit död så länge får livet tillbaka är unikt. I den judiska tron menade man att när tre dagar gått hade själen och anden definitivt lämnat kroppens närhet och allt hopp var ute om en förändring. Marta protesterar ju också och säger: Han luktar ju redan!

Eftersom händelsen är så oväntad och spektakulär anar människorna någon stans inom sig att Jesus måste vara Guds utsände eftersom han är herre också över den definitiva döden. Johannes konstaterar också att: Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. (Joh 11:45)

Där, vid kroppens död, går en tydlig gräns mellan läkekonst och gudomligt ingripande. Läkarvetenskapen kan påverka och befrämja livet på många sätt men när döden väl fått sitt nedbrytande grepp om kroppen är det för sent att göra något. (även om många idag försöker hitta metoder att återuppväcka framförallt hjärnans funktioner där man tror att personligheten sitter. Det läggs ner stora resurser på nedfrysning och annat. En forskare tänker t.o.m. begå självmord på ett speciellt sätt för att sedan frysa in sin hjärna, för att man eventuellt ska kunna ta fram hans personlighet en gång i framtiden och placera den i en robot! Allt i strävan efter ett evigt liv här på jorden)

Jesus vet att det han ska göra i Betania är det slutliga och tydligaste tecknet på att han är Messias – den som ska frälsa mänskligheten från Satans och dödens makt. Därför säger han också till lärjungarna när han får budet om Lasaros sjukdom: "Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den." (Joh 11:4) och ett par dagar senare: "Lasaros är död. Och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom." (Joh 11:14b-15)

Att Jesus återkallar Lasaros från dödsriket blir en hjälp för lärjungarna att efter påsken kunna ta in att Jesus faktiskt har uppstått på ett kroppsligt sätt. De hade sett vad han gjorde i Betania och visste därför att för Gud är inget omöjligt.

Men vad betyder det här tecknet för din och min tro idag?

Har det någon annan betydelse att Lasaros uppväcktes än att vi kan förstå och känna igen glädjen och tacksamheten hos hans systrar och vänner?

Ja, för mig är kopplingen mellan Lasaros uppväckande och Jesu uppståndelse stark. Det finns ett tydligt samband mellan de två händelserna som hjälper mig att tro på Guds möjligheter.

Inte minst när jag konfronteras med döden och ser vad den berövar oss människor här i tiden ger det mig tröst att veta vem som kommer att få sista ordet - och det är inte döden!

Paulus vågar sig i sin trosvisshet t.o.m. på att nästan raljera med döden när han frågar: Död, var är din seger? Död, var är din udd? (1 Kor 15:55) Han vet att Jesus lever och har besegrat döden i grunden. En seger som han delar med sig av till alla som tar emot honom i sitt hjärta som Herre och Frälsare.

Det här är ett av de viktigaste löftena vi har i bibeln: att med barnaskapet hos Gud följer ett evigt liv på riktigt.

För det är ju det som Jesus säger till Marta strax innan han uppväcker Lasaros:…: "Din bror kommer att uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen." Då sade Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" (Joh 11:23-26)

På den trosutmaningen avger Marta samma stora och viktiga trosbekännelse som i Matteusevangeliet tillskrivs Petrus: Hon svarade: "Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen." (Joh 11:27 )

Hon besvarar inte Jesu fråga direkt, utan hon tar en större bekännelse i sin mun – att Jesus är Guds son och därmed den som har all makt i himmel och på jord. Alltså även makten över döden.

Också jag vill stämma in i Martas bekännelse och vågar med stor tillförsikt lägga hela mitt liv och min dag i denne mäktige Guds händer. Att få leva sitt liv med honom gör att jag kan känna en grundtrygghet i livet vad som än händer. Då blir inte ens döden ett verkligt hot, utan i stället det som till sist förenar mig fullkomligt med min Frälsare i de levandes land.

Men inte bara det. Jesu sätt att möta de sörjande syskonen ger också mig tröst. När Jesus gråter tillsammans med dem, förstår jag att hans omsorg är verklig. Hans engagemang och medkänsla i livets svåraste stunder är äkta. Det är inga krokodiltårar han gråter. Han låtsas inte utan medkänslan kommer från hjärtat.

För visst kunde han ha agerat annorlunda? Han kunde ha kommit med stor självsäkerhet och sagt: Sluta gråta. Det här fixar jag!

På ett sätt gör han ju det, men han går vägen genom sina vänners hjärta och smärta och låter deras besvikelse, oro och sorg få komma fram. Det tror jag gör att deras glädje och kärlek till Jesus blir ännu större när han också ger dem brodern levande tillbaka.

Ja, hoppet om ett evigt liv tillsammans med Jesus ger oss kraft och mod att leva helt och fullt här och nu. Det är tack vare det hoppet Paulus kan skriva som vi hörde i inledningsordet: Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. … Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. (2 Kor 4:8-9,14) och i 1 Thess 5:9-10 betonar han än en gång vilken underbar framtid Gud har i beredskap för sina barn: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover.

Jesus kallade Lasaros ut ur den fysiska graven och gav honom några år till att leva.

Oss kallar han ut ur ett meningslöst liv som slutar i evig död.

Han kallar oss att redan nu tillsammans med honom leva det eviga liv som aldrig kan dö. Jesus säger: detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. (Joh 17:3) och han frågar oss, som han frågade Marta: Tror du detta?

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 6 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp