Startsida > Nyfiken på Gud? > Predikan > Änglarna strider för oss
Änglarna strider för oss PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Rune A   

Änglarna strider för oss

Predikotext: Upp 12:7-12; Luk 10:17-20

I kyrkoåret är namnet på den här dagen Den helige Mikaels dag och rubriken över texterna är Änglarna.

Mikael beskrivs i bibeln som en av ärkeänglarna eller änglafurste.

Alltså en av de viktigaste änglarna i Guds närhet med ett särskilt uppdrag: att vara beskyddare av Guds folk.

Han omnämns främst i Danielsboken och här i Uppenbarelseboken och alltid i konfrontation med det onda. En strid i andevärlden som även påverkar det liv som vi lever här i den fysiska världen, eftersom Satan har kastats ut från det himmelska. Satan, eller Djävulen, som i Jobs bok kallas för åklagaren eftersom han alltid letar fel hos Guds folk.

Men genom Jesu död och uppståndelse, när döden och ondskan besegrades i grunden, förpassades allt ont ut från himlen och Guds närhet - …den onde övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.

(Upp 12:8-9)

Det här är samma skeende som Jesus beskriver för sina lärjungar när han säger: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.

(Luk 10:18)

Resultatet av denna himmelska strid mellan Mikael och hans änglar på ena sidan och Draken och hans änglar på den andra, är att den avgörande striden mellan Gud och den onde är avgjord.

Jesu frivilliga död på korset och hans uppståndelse från de döda omintetgjorde i grunden hela ondskans makt och möjlighet att anklaga Guds barn och binda med dödens hjälp. Därför kan också himlen jubla så som Johannes hör i sin syn: Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. (Upp 12:10)

Men samtidigt som himlen renas från ondskan så är inte allt ont borta. Fortfarande finns det onda kvar, även om dess tid är utmätt och begränsad. Vi ser och upplever konsekvenserna av ondskans framfart varje dag. Både i våra egna liv och i den värld som är vår. Här pågår fortfarande kampen mellan det onda och det goda och kommer att göra så till den dag som Gud har bestämt att allt ska sammanfattas och samlas i hans gränslösa kärleks hand.

Därför kan också ängeln som talar med Johannes i Uppenbarelse-boken säga: Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem.(för där är segern redan ett faktum) Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort."

(Upp 12:12)

Ja, i himlen är striden vunnen, men det innebär inte att änglarna nu bara ägnar sig åt lovsången inför Guds tron och har lagt ner den andra viktiga delen av sin uppgift: att stödja Guds folk och bära budskap till jordens barn från högsta ort. Det är fortfarande en högt prioriterad del av änglarnas vardag.

För oss som vill vara Guds barn är den dagliga utmaningen att hålla oss nära Herren. Att lyssna in Andens röst för att förstå vad han vill att vi ska göra för att Guds rike ska bli synligt och fler människor vilja välja att följa Jesus här i tiden.

Ständigt möter vi utmaningar och frestelser att vika av från den väg som vi innerst inne vet är den rätta. Ibland förstår vi inte var våra konstiga tankar och böjelser kommer från, men Jakob säger i sitt brev:

Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död. Låt inte bedra er, mina kära bröder.

(Jak 1:14-16)

Begären och längtan efter mer och något annat än det vi för tillfället har kan dra iväg oss på sätt som vi inte förstår konsekvenserna av. Begären riskerar alltid att driva oss till att trampa på andra människor. Att tillskansa oss makt, pengar och inflytande på bekostnad av andras liv och frihet. Detta är en del av ondskans strategi för att skapa misstänksamhet och osämja mellan oss människor så att vi inte ska kunna stå enande och göra det som på sikt gynnar de flesta. Individualisering och avundsjuka leder till främlingskap, rädsla och till sist, i sin yttersta konsekvens, till krig och död. Ett scenario som den onde jublar över medan himlen gråter.

Hur är det egentligen?

Vill vi människor ha fred och leva i god sämja med våra grannar och medmänniskor? Jag tror att de allra flesta från djupet av sitt hjärta bejakar detta.

Vi är skapade för att leva tillsammans. Att våga och vilja vara beroende av varandra och därmed kunna stödja, uppmuntra och dela med oss av de gåvor som blivit våra att förvalta.

Egoismen och självcentreringen är kilar som den onde slagit in mellan oss för att skapa splittring. Ni vet väl att ordet ”diabolos” betyder den som splittrar eller sliter isär. Därför är allt som skiljer människor åt ett verk av den ondska som fortfarande härjar på den här jorden.

Men Gud har gett inte bara änglarna uppdrag att bekämpa det onda. Också du och jag som har sagt ja till att vara en Jesu lärjunge har fått uppdraget att verka för fred och jämlikhet. Att vara Guds medarbetare som bygger gemenskaper som är inneslutande och öppna. Där alla som vill dra åt samma håll är välkomna med sina bidrag. Paulus säger i 2 Kor 8:12: Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har.

Gemenskaper där det onda avslöjas och ställs under ljuset från Guds Ande och ord och därmed avslöjas för vad det är. Sådant som i grunden är främmande för människan. Krafter som bara drar oss djupare ner i ensamhet och bort från det verkliga livet med Gud.

När Jesus lärjungar hade varit ute på sin första träningsrunda för att förbereda Jesu ankomst till olika platser och proklamera att Guds rike är i antågande, så upplever de euforin över att när de uttalar Jesu namn mot ondskans makter så viker de undan.

Och detta är fantastiskt och ofta häpnadsväckande för oss när vi ser hur mörkret skingras och ljuset bryter fram där kärleken från Gud tillåts att komma in.

Det kan handla om mirakulösa helanden till kropp och själ men också upprättande av relationer som varit nerfrusna under långa tider.

Allt sådant ska vi uppmuntra, be om och tacka Gud för.

Samtidigt gör Jesus oss uppmärksamma på att det som händer på det här sättet ändå inte är det viktigaste. Det finns en sak som står över allt annat av det Gud gjort och gör för oss människor: Han har gjort det möjligt att vi kan få våra namn skrivna i livets bok i himlen. Det är inget som kan jämföras med detta under. Ett under som är så stort att inte ens änglarna förstår djupet och storheten i det.

Petrus skriver i 1 Pet 1:10-12: Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.

… gläd er över att era namn är upptecknade i himlen." Det är den glädjen som kan få oss att på allvar vilja och våga leva det liv som Jesus kallar oss att leva idag. Ett liv i utgivande kärlek för medmänniskan. En tjänst där livets goda krafter tillåts att verka så att det onda drivs undan och minimeras.

Vi får vara med och skapa en värld där människor kan andas fritt och utan rädsla får vara den som de är skapade att vara. Där inte hudfärg, språk eller andra bisaker får styra, utan varje människa är helt och fullt älskad och viktig därför att hon är en människa skapad till Guds avbild.

Om vi längtar efter den världen och ber och arbetar för att den ska förverkligas där vi finns, kan vi också räkna med att få understöd av den himmelska änglakadern. De som är utsända för att bistå alla som här på jorden vill leva det liv som frälsningen i Jesus inbjuder och uppmanar oss till.

Jag vill tro att när frälsningsglädjen är djup och äkta så driver den oss att göra allt vi kan för den plats och den värld som blivit vår. Kärleken till Gud tvingar oss att återgälda den genom kärleksgärningar mot våra medmänniskor.

Endast så, vi tillsammans i Guds Andes kraft och med änglarnas bistånd, kan Guds rike växa till på den här jorden fast ondskan ännu finns kvar. Men ju mer vi som Guds folk står upp för det som är sant och rätt, desto tydligare syns det också vad Guds rike är och innebär – inte minst i kontrast till allt ont och mörkt som fördärvar och sliter sönder både jorden, människorna och gemenskapen som Gud skapat för att spegla hans stora kärlek och skaparkraft.

Så låt din glädje över frälsningen genom Jesus få lysa ur ditt hjärta. Räkna med Andens bistånd i kampen mot allt ont som du möter och du ska allt mer tydligt se att du är inte ensam i din kamp utan understöds av miljontals systrar och bröder här på jorden och myriader av änglar i himlarymderna.

 
 

Dagens bibelord

Vem är inloggad?

Vi har 12 besökare online

 

 

 

 

 

EFK Logotyp