Startsida > Om församlingen > Församlingsordning
Församlingsordning PDF Skriv ut Skicka sidan

Församlingsordning antagen 2001-01-27.

MOMENT 1 - Guds ord
GUDS ORD är rättesnöret för församlingens liv och det väsentliga innehållet i gudstjänst och undervisning.

MOMENT 2 - Uppgift
Församlingens uppgift är att

 • visa vägen till tro på Jesus Kristus.
 • vara en gemenskap där människor kan växa och fördjupas i sin tro.
 • verka för Kristi församlings synliga enhet.
 • ta sin del av ansvaret för människors villkor.

  MOMENT 3 - Medlemskap
  Medlemskap i församlingen grundar sig på personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.
  Medlemskap kan vinnas genom
  a) dop efter bekännelse av tro
  b) bekännelse av tro
  c) flyttningsbetyg från annan församling
  d) associativt medlemskap, som innebär lokal tillhörighet men anslutning till församling i annat trossamfund.
  Medlem som flyttar från församlingen har rätt att få flyttningsbetyg till den nya församlingen. . Församlingen kan skilja den medlem ifrån sig som uppenbart skadar eller splittrar gemenskapen.

  MOMENT 4 - Sakrament
  DOPET förvaltas av församlingen och har sin grund i Kristi död och uppståndelse. Församlingen erbjuder såväl dop av barn som dop på grund av personlig bekännelse, utifrån de skilda doptraditioner som finns i församlingen. Enligt ordningarna i de samfund som är representerade behöver ingen pastor utföra någon dophandling mot sin egen övertygelse.
  NATTVARDEN är det nya förbundets måltid och innebär åminnelse och delaktighet av Jesus Kristus. Nattvarden är öppen för alla som funnit eller söker livsgemenskap med Jesus Kristus.

  MOMENT 5 - Förrättningar
  BARNVÄLSIGNELSE. Föräldrar bereds möjlighet att genom en särskild akt frambära sina barn att välsignas.
  VIGSEL. Vigsel förrättas genom församlingens försorg.
  BEGRAVNINGSAKT. Begravningsgudstjänster ombesörjes av församlingen.

  MOMENT 6 - Uppdrag
  Församlingen fullgör sitt uppdrag genom de olika arbetsformer som det i varje tid finns behov av och utifrån de resurser som församlingen förfogar över. Barn- och ungdomsarbetet administreras genom Vasakyrkans Ungdom.

  MOMENT 7 - Pastor
  För anställd pastor hänvisas till samfundens rekommendationer vad gäller anställningsvillkor, arbetsordning och övriga uppgifter. Pastor har tystnadsplikt för det som anförtrotts under bikt eller i enskild själavård. Enligt lag har pastorn rätt att inför domstol förtiga sådana förtroenden.
 • Senast uppdaterad den Lördag 31 januari 2009 20:51
   
   

  Dagens bibelord

  Vem är inloggad?

  Vi har 24 besökare online

   

   

   

   

   

  EFK Logotyp